Przepisy
1. Klasyfikacja oraz kryteria klasyfikacji urządzeń zabezpieczających wartości pieniężne.

 

Urządzenia pasywne służące do przechowywania i ochrony wartości pieniężnych zostały sklasyfikowane według normy PN-EN 1143-1 zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 14 października 1998r. Dz.U.nr 129. W zależności od odporności na włamanie wyrażonej w jednostkach oporowych (RU) oraz ze względu na limit przechowywanych wartości pieniężnych, wyrażonych w jednostkach obliczeniowych urządzenia zabezpieczające podzielono na 13 klas.

 

Test przeprowadza się z użyciem całej gamy narzędzi stosowanych przez włamywaczy. Aby uzyskać atest sejf musi być poddany różnym metodom włamania. Odporność na włamania mierzy się w jednostkach odporności RU (resistance units), a wynik oblicza się na podstawie dwóch parametrów: czas trwania włamania oraz rodzaju użytego narzędzia. Test ma na celu sprawdzenie, ile czasu zajmuje włamywaczowi dostanie się do sejfu, bez uwzględniania natężenia hałasu lub dymu. Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy, otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności na włamania, od zera w górę. Certyfikaty w poszczególnych klasach odporności przyznaje się w ramach poniższych norm.

  • Norma europejska EN 1143-1
    Odporność sejfu na włamania jest testowana według normy europejskiej EN 1143-1, która gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami. Norma obejmuje kontrolę produkcji i certyfikację przez ECB.S (European Certification Board.Security Systems) w Polsce przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Jednostka obliczeniowa - 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".


Klasa odporności na włamanie pomieszczeń i urządzeń

Minimalna wartość odporności na włamanie (RU)

Klasa zamka

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych (w jednostkach obliczeniowych) przechowywanych w pomieszczeniach i urządzeniach

 

 

 

 

pomieszczenia i urządzenia nie chronione systemem alarmowym lub chronione systemem alarmowym klasy niższej od SA3

pomieszczenia i urządzenia chronione systemem alarmowym klasy co najmniej SA3

 

dostęp częściowy

dostęp całkowity

 

pomieszczenia

urządzenia

pomieszczenia

urządzenia

0

poniżej 30

poniżej 50

1 x A

-

-

-

-

I

30

50

1 x A

-

0,5

-

1,3

II

50

80

1 x A

-

1,5

-

3

III

80

120

1 x B

-

3

-

6

IV

120

180

2 x B

-

5

-

10

V

180

270

2 x B

8

8

15

15

VI

270

400

2 x C

12

12

20

20

VII

400

600

2 x C

16

16

30

30

VIII

550

825

2 x C

20

20

40

40

IX

700

1050

2 x C

30

-

60

60

X

900

1350

2 x C

40

-

100

100

XI

-

2000

3 x C lub 2 x D

60

-

bez ograniczenia

-

XII

-

3000

3 x C lub 2 x D

-

-

bez ograniczenia

-

XIII

-

4500

2 x D

-

-

bez ograniczenia

-

 

Klasyfikacja  sejfów


1 jednostka obliczeniowa to 120 średnich pensji krajowych.
Klasa zabezpieczenia określa sumę ubezpieczenia do wartości:


Kl. S1 – 0,3 jednostki obliczeniowej / przetrzymywanie pod nadzorem /
Kl. S2 – 0,5 jednostki obliczeniowej / przetrzymywanie pod nadzorem /
Kl. I – 0,5 jednostki obliczeniowej
Kl. II – 1,5 jednostki obliczeniowej
Kl. III – 3 jednostki obliczeniowej
Kl. IV – 5 jednostek obliczeniowych
Kl. V – 8 jednostek obliczeniowych
Kl. VI – 12 jednostek obliczeniowych
Kl. VIII – 20 jednostek obliczeniowych


W przypadku podłączenia pomieszczenia oraz urządzenia powyżej I klasy do antywłamaniowej instalacji elektronicznej klasy co najmniej SA3, powyższe wartości zostają podwojone.

 

2. Klasyfikacja szaf do przechowywania dokumentów niejawnych

 

Dokumenty o ograniczonym stopniu jawności powinny być przechowywane w szafach lub sejfach stalowych. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18.10.2005r  MSWiA oraz Zarządzenia nr 25/MON z dnia 17.11.2005r.n. W zależności od rodzaju oraz stopnia poufności dokumentów dokonano klasyfikacji szaf. Możemy tu polecić nasze szafy do kancelarii tajnych jako jedne z najlepszych szafy do kancelarii tajnych na rynku.

 

Materiały znajdujące się w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych powinny znajdować się w szafach stalowych określonej klasy :

 

Dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone” w szafach klasy A

Dokumenty oznaczone klauzulą  „tajne-poufne” w szafach klasy B

Dokumenty oznaczone klauzulą  „ściśle tajne” w szafach klasy C

 

Dokumenty znajdujące się w jednostkach cywilnych powinny być przechowywane w szafach stalowych stosownie do nadanej klauzuli tajności:

 

 "poufne" - w szafach stalowych klasy A;

 "tajne" - w szafach stalowych klasy B;

 "ściśle tajne" - w szafach stalowych klasy C.

 

3. Jak przechowywać broń?

 

Bezpieczne przechowywanie broni,  jest prawnym obowiązkiem każdego posiadacza zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 12.04 2000r.

Broń i amunicję należy przechowywać w szafach stalowych wyposażonych w atestowane zamki, na trwałe przymocowanych do konstrukcji budynku.

 

4. Kto przeprowadza certyfikację szaf i sejfów stalowych.

 

Certyfikację przeprowadzają jednostki posiadające akredytację. Do takich jednostek należą między innymi:

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (Polska)

VdS w Koloni (Niemcy)

DNV w Sztokholmie (Szwecja)

ECB∙S w Frankfurcie nad Menem (Niemcy)

 

5. Ważność certyfikatów

 

IMP w Warszawie wydaje certyfikaty na okres 3 lat. Urządzenie pasywne wyprodukowane, zakupione i zamontowane w okresie ważności certyfikatu zachowują ważność na cały okres eksploatacji. Urządzenie traci certyfikat w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub w przypadku zmiany przepisów.

koszyk
Twój koszyk jest pusty.
logowanie
login
hasło
Zawarto tej strony jest chroniona. Wszelkie prawa zastrzeżone
Katalog stron